Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επισήμανση για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ιδίως εν σχέσει με ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) και προωθητικές προσφορές

 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική υπόθεση για εμάς. Γι’ αυτόν το λόγο, σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε το δικαίωμά σας στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση. Προς τούτο λαμβάνουμε κάθε προσπάθεια και κάθε απαραίτητο οργανωτικό και τεχνικό μέτρο ενάντια σε κάθε μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και ενάντια σε κάθε τυχαία ή υπαίτια απώλεια ή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων. Με την παρούσα πολιτική ο συνεταιρισμός «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σ.Π.Ε.», με νόμιμη έδρα στην Τοπική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού Δήμου Θέρμης, με ΑΦΜ 096004909 της Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσ/νίκης (Τηλ. Κέντρο: +302310498500), ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε, καθώς και το χρόνο και το σκοπό αυτών κατά την επίσκεψη, εγγραφή και χρήση του δικτυακού τόπου του Συνεταιρισμού και των λογαριασμών που τηρεί αυτός σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

1.     ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό και μόνο πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») (άρθρο 1 Κανονισμού 2016/679). Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία είναι ορθά, κατάλληλα και σαφή για το σκοπό που προορίζονται.

Επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία σας, όπως π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο κ.λπ., αναλόγως της σχέσης σας με εμάς και, κατά κανόνα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

·         Όταν είστε ήδη συνεταίρος ή πελάτης του Συνεταιρισμού, οπότε προσωπικά σας δεδομένα που έχετε ήδη παράσχει, υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στην ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την οποία συμπληρώνει η παρούσα,

·         Όταν εγγράφεστε ως μέλος ή παραχωρείτε τα στοιχεία σας εκούσια, είτε ως φαρμακοποιός (με ή χωρίς συνεταιριστική μερίδα), είτε με άλλη ιδιότητα,

·         Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χειριζόμαστε ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επαγγελματική διεύθυνση που δηλώνουμε.

·         Όταν έχετε ήδη καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταστήσει δημόσια γνωστά και προσβάσιμα τα δεδομένα σας ή έχετε δώσει συγκατάθεση να κοινοποιούνται τα δεδομένα σας από άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και τηρουμένων των σχετικών όρων της τελευταίας.

Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε:

α. Δεδομένα που παρέχετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στους Δικτυακούς Τόπους ή στις Εφαρμογές ή στις Ομάδες στα πλαίσια Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του Συνεταιρισμού, μέσω του διαδικτύου ή του κινητού σας ή μέσω της προσωπικής σας επαφής με τα γραφεία μας ή με τους πωλητές μας και συγκεκριμένα δεδομένα όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και κωδικό πρόσβασης (login password) ή όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου.

β. Δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή σας ως συνεταίρος ή πελάτης του Συνεταιρισμού είτε διά ζώσης ενώπιον των αρμοδίων υπαλλήλων μας είτε εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) και συγκεκριμένα δεδομένα, όπως ενδεικτικά αστυνομική ταυτότητα, φορολογικά στοιχεία, προσωπική άδεια λειτουργίας φαρμακείου, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ.

γ. Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε εγγραφή σε newsletter μας.

δ. Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας.

ε. Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

στ. Το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσής σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.

ζ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικό αριθμό και διεύθυνση της επιχείρησής σας, τα οποία έχετε ήδη καταστήσει δημόσια και ευχερώς προσβάσιμα είτε στα πλαίσια του διαδικτύου είτε σε κατάλληλους και διαμορφωμένους προς τούτο καταλόγους, λίστες ή/και ιστοτόπους.

Με τη βοήθεια της κάθε μίας από τις παρακάτω πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε ή τον αριθμό τηλεφώνου ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ.), τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητά σας και εφεξής θα καλούνται «Προσωπικά Δεδομένα».

 

2.     ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας και τα προϊόντα που προωθούμε ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε.

Ειδικότερα:

·         Για την εξατομικευμένη λειτουργία προφίλ

Σας γνωστοποιούμε υπεύθυνα ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα για την κατάρτιση προφίλ, επί σκοπώ προωθήσεως της βέλτιστης δυνατής προσφοράς και ενημέρωσής σας, με βάση τις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Μέλημά μας εν προκειμένω είναι ο σχεδιασμός στοχευμένων εκστρατειών εμπορικής προώθησης ή τιμολόγησης προϊόντων ειδικά προσαρμοσμένων σε εσάς. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής δεν μπορεί ποτέ να είναι ο αποκλεισμός σας από οποιαδήποτε ευχέρεια ή προϊόν μας, αλλά η προσωποποιημένη για τα δικά σας ενδιαφέροντα αμεσότερη και ταχύτερη ενημέρωση και δημιουργία προσφορών. Για την δημιουργία εξατομικευμένου προφίλ συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προγενέστερες προτιμήσεις και αγορές σας από εμάς, καθώς και τα cookies που αφορούν στη δραστηριότητά σας όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας ή στις ομάδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαχειριζόμαστε. Οι τελικές αποφάσεις για την προώθηση σε εσάς προσφορών και ενημερώσεων πάντως δεν βασίζεται κατ’ αποκλειστικότητα στην τελευταία ως άνω επεξεργασία, ώστε δεν είναι εξ ολοκλήρου αυτοματοποιημένη.

·         Για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις μας, καθώς και για άλλους σκοπούς (εμπορικής) προώθησης

-    Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)/προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας για να σας ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτύου, τηλεφώνου (SMS/Viber κ.ο.κ.) ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εξατομικευμένων/προσωποποιημένων προσφορών, εκπτώσεων, κλπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

-    Web push notifications: Ανάλογα με την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας πρoηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας, τα νέα, τη wish list σας και το καλάθι αγορών σας. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

·         Για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

-    Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων και υπηρεσιών για τα προϊόντα που σας παρέχουμε. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

-    Για να σας εμφανίζεται το πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο στους Δικτυακούς Τόπους ή στις Εφαρμογές μας ή στις διαχειριζόμενες από εμάς Ομάδες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα που διατηρούμε για τα αγαπημένα σας προϊόντα. Αυτό γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή - για τους Δικτυακούς μας Τόπους – τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανίσουμε μια λίστα με προϊόντα που κοιτάξατε πρόσφατα ή να σας προσφέρουμε συστάσεις με βάση το ιστορικό αγορών σας και οποιαδήποτε άλλα Δεδομένα έχετε μοιραστεί μαζί μας.

-    Για να σας στείλουμε αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Αυτά τα μηνύματα δύναται να  αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS ή Viber κ.ο.κ.). Έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε, καθώς αυτό βοηθά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας να είναι πιο συναφή με εσάς. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να λάβετε αυτά τα αιτήματα από εμάς ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας στο λογαριασμό σας στο διαδίκτυο ή επικοινωνώντας απευθείας με το αρμόδιο τμήμα του Συνεταιρισμού.

 

3.     ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Νομική βάση για την επεξεργασία στην περίπτωση ενημερωτικών δελτίων κι εν γένει ειδοποιήσεων είναι η συγκατάθεσή σας, η οποία πραγματώνεται είτε μέσω της εγγραφής σας ως συνεταίρος ή πελάτης του Συνεταιρισμού είτε μέσω της εκουσίας αποστολής των προσωπικών σας δεδομένων, όποτε αυτά ζητούνται από εσάς. Στα πλαίσια των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής μας για την προστασία δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στην εκάστοτε σελίδα.

Ρητή συγκατάθεση είναι η νομική βάση και για την επεξεργασία των δεδομένων σας σε ό,τι αφορά την λήψη αποφάσεων μέσω κατάρτισης εξατομικευμένου προφίλ, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Εάν σε κάθε περίπτωση δεν συμφωνείτε με την πολιτική μας ή αρνείστε να τυγχάνουν τα δεδομένα σας της επεξεργασίας για την κατάρτιση προφίλ, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον κατάλληλο τρόπο δια μέσου: α) της σχετικής επιλογής που θα σας παρατίθεται λ.χ. σε έκαστο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλεται, β) μετά από επικοινωνία σας με το αρμόδιο τμήμα του Συνεταιρισμού ή γ) επιλέγοντας unlike/unfollow στα πλαίσια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση εγγραφής σας ως συνεταίρος ή πελάτης, αποτελεί η συμβατική σχέση μεταξύ μας, για την σύναψη και εκτέλεση της οποίας είναι απαραίτητη η επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων αλλά και τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, ενώ εξυπηρετούνται παράλληλα και σκοποί τιθέμενοι εκ του νόμου, λ.χ. για φορολογικούς σκοπούς κ.ο.κ.

Στην περίπτωση αποστολής ερωτηματολογίων ή συστάσεων για περαιτέρω προϊόντα νομική βάση αποτελεί το έννομο συμφέρον του Συνεταιρισμού.

 

4.     ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Με σκοπό τη διασφάλιση πληρέστερης προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων που επισκέπτονται τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηρούμε αυστηρά τις υποχρεώσεις μας που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί τμήμα της εσωτερικής μας πολιτικής για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των μέσων, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων.

Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

·         Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο Συνεταιρισμός ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Ο Συνεταιρισμός δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές των ομάδων του Συνεταιρισμού έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες του Συνεταιρισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το αρμόδιο τμήμα του Συνεταιρισμού.

Με βάση τα παραπάνω (και την απόφαση C-210/16 - Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, ECLI:EU:C:2018:388), η Επιχείρηση θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας μαζί με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

·         Υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων (hyperlink) εντός του ιστοτόπου και των σελίδων που διαχειρίζεται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Συνεταιρισμός παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους δικούς τους όρους χρήσης και προστασίας δεδομένων.

Ο Συνεταιρισμός δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας που παρατίθεται με υπερσύνδεσμο.

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων υπερσυνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις πολιτικές προστασίας δεδομένων όλων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

Οι χορηγοί ή οι διαφημιζόμενοι μπορεί να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies, Web Beacons ή άλλες τεχνολογίες on-line καταμέτρησης στις διαφημιστικές τους καταχωρήσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας και στα e-mails, τις ειδικές προωθητικές ενέργειες ή τα Newsletters που σας στέλνουμε. Ορισμένοι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν άλλες εταιρείες, εκτός της δικής μας, για να σερβίρουν τις διαφημίσεις τους και να καταμετρούν τις αποκρίσεις των χρηστών σε αυτές, και αυτές οι εταιρείες («Ad Servers») μπορεί να συλλέγουν Μη-Προσωπικά Δεδομένα μέσω της χρήσης Cookies ή Web Beacons στην ιστοσελίδα μας. Σε μερικές περιπτώσεις, η συλλογή πληροφοριών μπορεί να διευκολυνθεί από τη στιγμιαία ανακατεύθυνση του φυλλομετρητή σας στο διαδικτυακό τόπο ενός Ad Server ή άλλου τρίτου προσώπου που λειτουργεί για λογαριασμό του χορηγού, διαφημιζόμενου ή συνεργάτη, πριν ανακατευθύνει το φυλλομετρητή σας στον επιθυμητό προορισμό (π.χ., πίσω στην ιστοσελίδα μας για να δείτε τη διαφήμιση, ή στο διαδικτυακό τόπο του διαφημιζόμενου). Αυτή η ανακατεύθυνση δεν θα είναι εμφανής σε εσάς.

 Δεν ελέγχουμε αυτές τις μεθόδους καταμέτρησης τρίτων ή το πώς διαχειρίζονται τα Μη-Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν από αυτές. Παρ' όλα αυτά, απαιτούμε από τους χορηγούς, τους διαφημιζόμενους και τους Ad Servers που συλλέγουν πληροφορίες μέσω Cookies ή Web Beacons από την ιστοσελίδα μας να συμφωνήσουν στο ότι δεν θα συλλέξουν οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας χωρίς τη συγκατάθεσή αυτών. Θα πρέπει να ελέγχετε τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων των άλλων διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε μέσω της ιστοσελίδας μας, ώστε να κατανοήσετε πώς αυτοί χρησιμοποιούν τα Cookies ή Web Beacons στις Ιστοσελίδες τους.

 

5.     ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) στο πλαίσιο των Δικτυακών Τόπων, Εφαρμογών ή/και Ομάδων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  μας θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα και εντός ΕΕ. Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους ο Συνεταιρισμός μοιράζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός από αυτήν στην οποία πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημαντική σημείωση: Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παρακάτω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την απόφαση 2010/87/ΕΕ επιβάλλεται στον εξαγωγέα των δεδομένων και τον αποδέκτη των δεδομένων η υποχρέωση να ελέγχουν, πριν από κάθε διαβίβαση, και λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της διαβίβασης, αν το συγκεκριμένο επίπεδο προστασίας τηρείται στην οικεία τρίτη χώρα και ότι η απόφαση 2010/87/ΕΕ υποχρεώνει τον εισαγωγέα δεδομένων να ενημερώνει τον εξαγωγέα δεδομένων για κάθε αδυναμία συμμόρφωσης με τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων και, εν ανάγκη, με τυχόν πρόσθετα μέτρα εκτός εκείνων που παρέχει η εν λόγω ρήτρα, ο οποίος, με τη σειρά του, υποχρεούται να αναστείλει τη διαβίβαση των δεδομένων ή/και να καταγγείλει τη σύμβαση με τον εισαγωγέα των δεδομένων.

Με την απόφαση C-311/18 (Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Limited and Maximillian Schrems), το Δικαστήριο εξέτασε το κύρος της απόφασης για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής (απόφαση 2016/1250 σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ) και έκρινε ότι οι απαιτήσεις της εσωτερικής νομοθεσίας των ΗΠΑ και συγκεκριμένα ορισμένα προγράμματα τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση αμερικανικών δημόσιων αρχών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την ΕΕ στις ΗΠΑ για σκοπούς εθνικής ασφάλειας, οδηγούν σε περιορισμούς της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίοι δεν οριοθετούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις ουσιαστικά ισοδύναμες με εκείνες που επιβάλλει το δίκαιο της Ένωσης, και ότι αυτή η νομοθεσία δεν παρέχει στα υποκείμενο των δεδομένων εκτελεστά δικαιώματα τα οποία να μπορούν να προβληθούν έναντι των αμερικανικών αρχών ενώπιον των δικαστηρίων. Για τους λόγους αυτούς προέβη σε ακύρωση της συμφωνίας αυτής.

Ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων αυτών από τους αντίστοιχους συνδέσμους:

Facebook

Instagram

 

6.     ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS)

Ο Συνεταιρισμός αποστέλλει ανά τακτά διαστήματα ενημερωτικά δελτία (newsletter) προς τους χρήστες του.

Ο Συνεταιρισμός διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση. Οι διαχειριστές του ιστοτόπου και των Ομάδων του Συνεταιρισμού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία των ενημερωτικών δελτίων, ωστόσο είναι πάντοτε πιθανό να εμφανιστούν προβλήματα τεχνικής ή οργανωτικής φύσεως.

Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing του Συνεταιρισμού αλλάζοντας τις εγγραφές email και sms/Viber πατώντας το link διαγραφή ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο μήνυμα. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο αρμόδιο τμήμα του Συνεταιρισμού.

 

7.     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Συνεταιρισμός κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

·         Εταιρείες του ομίλου ΣΥΦΑ για τους σκοπούς και στο πλαίσιο των όρων που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

·         Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς:

                                i.        συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο,

                               ii.        αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών ή Ομάδων μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης των Δικτυακών Τόπων ή Εφαρμογών ή Ομάδων μας και των πολιτικών μας,

                              iii.        δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και

                             iv.        συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη).

·         Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

 

8.     ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα είτε για όσο διάστημα είστε συνεταίρος ή πελάτης είτε για όσο διάστημα δεν έχετε με οποιονδήποτε τρόπο άρει την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας, ιδίως αναφορικά με τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική περί αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων και προωθητικών ενεργειών ή διαφημιστικών μηνυμάτων.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε στην Εταιρεία μας μέσω του παρόντος ιστότοπου ή με άλλους τρόπους θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιθυμείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας και σχετικές ενημερώσεις (π.χ. newsletter) κατά τα ανωτέρω, μπορείτε δε, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας.

Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης όπου συντρέχει). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως.

Η δήλωση συγκατάθεσής σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από τον Συνεταιρισμό και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

 

9.     ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης  ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και που έχει νομικές ή άλλες σημαντικές συνέπειες για εσάς. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

-    να παρεμβάλλεται ανθρώπινη παρέμβαση,

-    να εκφράζετε την άποψή σας,

-    να λάβετε εξηγήσεις για την απόφαση που προέκυψε μετά από μια αξιολόγηση, και

-    να αμφισβητήσετε αυτήν τη απόφαση.

Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας.

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε, αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

 

 

 

10.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα στην Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ταχυδρομική διεύθυνση του Συνεταιρισμού (ΤΚ 57001 – ΤΘ 60603, Τοπική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού Δήμου Θέρμης Θεσ/νίκης) ή στην ηλεκτρονική της διεύθυνση (ctopalopatsyfathess.gr) και εμείς θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εξετάσουμε και θα απαντήσουμε εντός εύλογης προθεσμίας έτοιμοι να συνδράμουμε στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επιπλέον:

·         αν επιθυμείτε τη διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οιαδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.

·         αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του σχετικού συνδέσμου που θα παρατίθεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

·         αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε web push notifications από το Συνεταιρισμό μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησης (browser) σας.

Εφόσον δεν απαντηθεί το αίτημά σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

11.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

 

12.  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επιθυμούμε να παρουσιάζουμε πάντα στους πελάτες μας ελκυστικές προσφορές προϊόντων και ως εκ τούτου, να προσαρμόζουμε συνεχώς το φάσμα των προϊόντων μας στις επιθυμίες των πελατών μας. Ενδέχεται ακόμη να είναι αναγκαία η ανανέωση και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία του ιστοτόπου, στις υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε σε τακτική βάση για τυχόν τροποποιήσεις της πολιτικής οι οποίες θα αναρτώνται σε αυτή την ιστοσελίδα. Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν τη συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε ειδικώς.